Club van €50,-

Hier onze Club van 50 leden, pagina zal zo snel mogelijk worden bijgewerkt met de leden voor 2019

Club van 50 Leden 2017 (voor het laatst bijgewerkt op 30-04-2017)

 1. Siebe Faber - Firdgum    
 2. Marco Louwsma - Nylân 
 3. Jetze en Nelly Odolphie - Hommerts
 4. J Brinksma - Joure
 5. Schildersbedrijf Spijksma - Burdaard
 6. Fam. Kalsbeek-Brandsma - Wergea
 7. Autobedrijf Laas Douma - St. Annaparochie
 8. Gosse Walsma - Hardegarijp
 9. Rianne en Sander – Reduzem
 10. T S Siderius - Dronryp
 11. TIB Electra - Reduzem
 12. Durk Piet Walsma - Garijp
 13. Frederik Alberda - Dronryp
 14. Marcel Popke en Pascal Pieter Schram - Berlikum
 15. A Veenstra – Wergea
 16. Tony Wiszmann - Beetgum
 17. Jelle de Boer Keukens - Dronryp
 18. Jan van der Sangen - Schijndel
 19. Jan Louwenaar - Makkum
 20. C H P M Hermans
 21. Winands - Froubuurt
 22. L F de Jong - Woudsend
 23. Jan Zijlstra - Leeuwarden
 24. Gert Schippers - Basse
 25. Harry de Winter - Balk
 26. Freddy Jellesma - St. Nicolaasga
 27. Sietse Akkerman - Wommels
 28. Arno Louwsma - Beetgum
 29. Peter de Graaf - Balk
 30. Evert Wendelaar Bonga - Dronrijp
 31. Tjepco Hoogland
 32. Gerben Hoogland