Club van €50,-

Wilt u ons ook komen versterken in het financieel gebied doneer dan nu 50 euro aan ons team en u bent een jaar lid van de Club van 50, de koffie staat dan ook altijd voor u klaar bij de bus en u naam zal op deze pagina komen te staan! Onder aan de pagina staat een formulier om je aan te melden ook kan er altijd telefonisch contact worden opgenomen.

Club van 50 Leden 2017 (update 30-04-2017)

 1. Siebe Faber - Firdgum    
 2. Marco Louwsma - Nylân 
 3. Jetze en Nelly Odolphie - Hommerts
 4. J Brinksma - Joure
 5. Schildersbedrijf Spijksma - Burdaard
 6. Fam. Kalsbeek-Brandsma - Wergea
 7. Autobedrijf Laas Douma - St. Annaparochie
 8. Gosse Walsma - Hardegarijp
 9. Rianne en Sander – Reduzem
 10. T S Siderius - Dronryp
 11. TIB Electra - Reduzem
 12. Durk Piet Walsma - Garijp
 13. Frederik Alberda - Dronryp
 14. Marcel Popke en Pascal Pieter Schram - Berlikum
 15. A Veenstra – Wergea
 16. Tony Wiszmann - Beetgum
 17. Jelle de Boer Keukens - Dronryp
 18. Jan van der Sangen - Schijndel
 19. Jan Louwenaar - Makkum
 20. C H P M Hermans
 21. Winands - Froubuurt
 22. L F de Jong - Woudsend
 23. Jan Zijlstra - Leeuwarden
 24. Gert Schippers - Basse
 25. Harry de Winter - Balk
 26. Freddy Jellesma - St. Nicolaasga
 27. Sietse Akkerman - Wommels
 28. Arno Louwsma - Beetgum
 29. Peter de Graaf - Balk
 30. Evert Wendelaar Bonga - Dronrijp
 31. Tjepco Hoogland
 32. Gerben Hoogland

Kom anders langs bij ons in het rennerskwartier bij de stockcarbus, om je aan te melden voor de Club van 50. Ook kan er altijd telefonisch contact worden opgenomen met Geert onder het nummer: 0623765283 of Astrid is ook te bereiken onder het volgende telefoon nummer: 0517232045

Aanmelden Club van 50